Általános Szerződési Feltételek

1. A Szolgáltató

1.1. A Drumkiller Dobcentrum weboldalt a FINEST ART Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1151 Budapest, Alagi tér 15.; cégjegyzékszám: Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság 01-09-934686; adószám: 12444940-1-41; a Továbbiakban: „Szolgáltató”) üzemelteti.

1.2. A Szolgáltató ügyfélszolgálatának elérhetőségei:
Telefon: 06-30-637-1051
E-mail: i n f o @ d r u m k i l l e r d o b c e n t r u m . h u

2. A szolgáltatás igénybevétele

2.1. Új diákok számára az érdeklődések, jelentkezések, az utalványok vagy bérletek megrendelése történhet a weboldalon keresztül, a megfelelő formanyomtatvány kitöltésével, ill. emailben vagy telefonon, a megadott elérhetőségeken. A érdeklődésekkel kapcsolatos tájékoztatásokat a Szolgáltató szintén elektronikus úton küldi el a felhasználók részére.

2.2. Ajándékutalványok esetén: A leadott rendelésektől való elállási jog gyakorlására vonatkozó szabályozást a távollevők között kötött szerződésekről 17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: „Rendelet”) tartalmazza. A Rendelet értelmében a vásárló indoklás nélkül elállhat a vásárlástól az utalvány kézhezvételétől számított 8 munkanapon belül. Amennyiben eddig az időpontig írásbeli megerősítést nem kapott a vásárló, elállási jogát a megerősítés kézhezvételétől számított 8 napig, a termék kézhezvételétől számított legfeljebb 3 hónapig gyakorolhatja.

Kézhezvételi időpont a bolti átvétel esetében a rendelés bolti átvételének időpontja, házhozszállítás esetében a futártól történő átvétel időpontja. Ezek a bolti blokkal/számlával, ill. a futártól kapott nyugtával bizonyíthatóak.
A sértetlen terméket a számlával vagy annak másolatával, saját költségén küldje vissza a Szolgáltató címére és 30 napon belül visszatérítjük Önnek a visszaküldött termék(ek) vételárát.
A visszatérítés nem érvényes a szállítási költségre.
Utánvéttel visszaküldött csomagok átvételére nincs lehetőségünk.
Ha a kiszállítás ingyenesen történt, a megrendelőnek meg kell térítenie a szállítás költségét is, amit kedvezményként a Szolgáltató elengedett a házhoz szállításkor.
Abban az esetben, ha a terméket a vevő használatba vette, és nem tudja sérülésmentesen cégünk részére visszajuttatni, nem vállaljuk a termék visszavásárlását.

2.3. Lemondási szabályzat :A tanórák 24 órán kívül következményektől mentesen lemondhatók. Amennyiben 24 órán belül kerül lemondásra a tanóra, úgy az órát utólag ki kell fizetni, ill. bérlet esetén a bérletből az alkalom levonásra kerül.

2.4 A dobiskolában, a dobórákon kiadott tananyagok, oktatóanyagok kizárólag az adott diák részére kerültek átadásra, gyakorlás céljából. Ezen anyagoknak – vagy azok egyes részeinek – az ingyen vagy oktatás céljából történő továbbadása, illetve külső csatornákon való megosztása semmilyen formában nem megengedett.

KÖTBÉR A JOGELLENES FELHASZNÁLÁSÉRT: A forrás és a szerző megjelölése nélküli, hiányos megjelölésű, írásbeli szerzői hozzájárulás nélküli utánközlés, használat, átdolgozás használati, közzétételi napi díja 50.000 Ft + ÁFA másolt, felhasznált oldalanként. Már másolt oldalnak minősül, ha az átvétel a teljes oldal tartalom 10%-ánál nagyobb mértékben tartalmazza a nem engedélyezetten átvett kottát.  Az átvétellel a felhasználó kifejezetten elfogadja ezen kötbér megállapodást!

2.5. A Szolgáltató a kapcsolat menüpontban megjelölt elérhetőségeken az által nyújtott szolgáltatásokról, értékesített termékekről, a weboldal használatáról szívesen nyújt további tájékoztatást.

2.6. Szolgáltató a vásárlás tekintetében létrejövő szerződés megkötéséig bármikor jogosult a szolgáltatásai feltételein változtatni. A Szolgáltató ajánlatain bármikor jogosult változtatni.