Általános Szerződési Feltételek

1. A Szolgáltató

1.1. A Drumkiller Dobcentrum weboldalt a Drumkiller Dobcentrum Betéti Társaság (székhely: 1132 Budapest, Alig utca 5.; cégjegyzékszám: Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság 01 06 792976; adószám: 26232773-1-41; a Továbbiakban: „Szolgáltató”) üzemelteti.

1.2. A Szolgáltató ügyfélszolgálatának elérhetőségei:
Telefon: 06-30-637-0213
E-mail: i n f o @ d r u m k i l l e r d o b c e n t r u m . h u

2. Vásárló

2.1. Vásárlónak minősül, aki alkalmi dobórát, dobóra bérletet, alkalmi gyakorló órát, gyakorló bérletet, valamint ajándékutalványt vásárol.

2.2. Vásárló a 2.1-es pontban felsorolt termékek megvásárlásával elfogadja az Általános szerződési feltételeket.

3. Bérletek

3.1. Havi béreltek heti egy illetve két tanórára szólnak. Egy évben a minden nap átlagosan 4x fordul elő egy hónapban, viszont van 3 hónap amikor csak 3x és van 3 hónap amikor 5x. Ezért a bérletek hónaptól függetlenül azonos árban maradnak.

3.2. Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy az adott hónapban (kivéve a 3 alkalmas napok) a Vásárlónak heti egy alkalmas bérlet esetén 4 alkalommal, heti két alkalmas bérlet esetén 8 alkalommal lehetősége legyen dobórán vagy gyakorló órán részt venni. 25 alkalmas bérlet esetén a bérlet lejáratáig köteles a 25 alkalmat biztosítani.

4. A szolgáltatás igénybevétele

4.1. Új diákok számára az érdeklődések, jelentkezések, az utalványok vagy bérletek megrendelése történhet a weboldalon keresztül, a megfelelő formanyomtatvány kitöltésével, ill. emailben vagy telefonon, a megadott elérhetőségeken. A érdeklődésekkel kapcsolatos tájékoztatásokat a Szolgáltató szintén elektronikus úton küldi el a felhasználók részére.

4.2. Vásárlás előtti bemutató órán való részvétel minden kötelezettség mentes.

4.3. Ajándékutalványok esetén: A leadott rendelésektől való elállási jog gyakorlására vonatkozó szabályozást a távollevők között kötött szerződésekről 17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: „Rendelet”) tartalmazza. A Rendelet értelmében a vásárló indoklás nélkül elállhat a vásárlástól az utalvány kézhezvételétől számított 8 munkanapon belül. Amennyiben eddig az időpontig írásbeli megerősítést nem kapott a vásárló, elállási jogát a megerősítés kézhezvételétől számított 8 napig, a termék kézhezvételétől számított legfeljebb 3 hónapig gyakorolhatja.

Kézhezvételi időpont a bolti átvétel esetében a rendelés bolti átvételének időpontja, házhozszállítás esetében a futártól történő átvétel időpontja. Ezek a bolti blokkal/számlával, ill. a futártól kapott nyugtával bizonyíthatóak.
A sértetlen terméket a számlával vagy annak másolatával, saját költségén küldje vissza a Szolgáltató címére és 30 napon belül visszatérítjük Önnek a visszaküldött termék(ek) vételárát.
A visszatérítés nem érvényes a szállítási költségre.
Utánvéttel visszaküldött csomagok átvételére nincs lehetőségünk.
Ha a kiszállítás ingyenesen történt, a megrendelőnek meg kell térítenie a szállítás költségét is, amit kedvezményként a Szolgáltató elengedett a házhoz szállításkor.
Abban az esetben, ha a terméket a vevő használatba vette, és nem tudja sérülésmentesen cégünk részére visszajuttatni, nem vállaljuk a termék visszavásárlását.

4.4. Lemondási szabályzat: A tanórák 24 órán kívül következményektől mentesen lemondhatók. Ez esetben havi jellegű bérlet esetén Szolgáltató pótló alkalmat biztosít. Amennyiben 24 órán belül kerül lemondásra a tanóra, vagy vásárló nem jelenik meg a leegyeztetett alkalomra, úgy az alkalmi órát utólag ki kell fizetni, 25 alkalmas bérlet esetén a bérletből az alkalom levonásra kerül, illetve havi rendszerű bérlet esetén Szolgáltatónak nem kötelessége pótló órát biztosítania Vásárló felé.

Szolgáltató által lemondott alkalmakat Szolgáltató köteles pótolni, ellenkező esetben részarányosan visszafizetni Vásárlónak.

4.5. Pótló órák: pótló órák jellegét a Szolgáltató határozza meg. Ezek az alkalmak lehet egyéni, de csoportos alkalmak is.

4.6. A dobiskolában, a dobórákon kiadott tananyagok, oktatóanyagok kizárólag az adott diák részére kerültek átadásra, gyakorlás céljából. Ezen anyagoknak – vagy azok egyes részeinek – az ingyen vagy oktatás céljából történő továbbadása, illetve külső csatornákon való megosztása semmilyen formában nem megengedett.

KÖTBÉR A JOGELLENES FELHASZNÁLÁSÉRT: A forrás és a szerző megjelölése nélküli, hiányos megjelölésű, írásbeli szerzői hozzájárulás nélküli utánközlés, használat, átdolgozás használati, közzétételi napi díja 50.000 Ft + ÁFA másolt, felhasznált oldalanként. Már másolt oldalnak minősül, ha az átvétel a teljes oldal tartalom 10%-ánál nagyobb mértékben tartalmazza a nem engedélyezetten átvett kottát.  Az átvétellel a felhasználó kifejezetten elfogadja ezen kötbér megállapodást!

4.6. A Szolgáltató a kapcsolat menüpontban megjelölt elérhetőségeken az által nyújtott szolgáltatásokról, értékesített termékekről, a weboldal használatáról szívesen nyújt további tájékoztatást.

4.7. Szolgáltató a vásárlás tekintetében létrejövő szerződés megkötéséig bármikor jogosult a szolgáltatásai feltételein változtatni. A Szolgáltató ajánlatain bármikor jogosult változtatni.

ÉRVÉNYES: 2022.02.01