Jogi és adatkezelési nyilatkozat

 

A honlap használatával Ön kijelenti, hogy minden tekintetben elfogadja az alábbi feltételeket, függetlenül attól, hogy ezeket ténylegesen elolvasta-e vagy sem.

A drumkillerdobcentrum.hu weboldalon található tartalom, a blogbejegyzések, a hírlevél sorozatok a szerző, Fazekas András szellemi tulajdonát képezik, szerzői jogi védelem alatt állnak (1999. évi LXXVI. tv. alapján) és az ő előzetes írásbeli engedélye nélkül sem online, sem nyomtatott formában nem használhatóak fel. A drumkillerdobcentrum.hu weboldal egyes részei kizárólag saját felhasználás céljából a számítógép merevlemezére menthetőek, vagy kinyomtathatóak, ám ebben az esetben sem válik az ezt tevő jogosulttá a drumkillerdobcentrum.hu weboldal így többszörözött részének a tovább-használatára, terjesztésére, fénymásolására, átvételére, adatbázisban történő tárolására, letölthetővé tételére, a tartalom kereskedelmi forgalomba történő hozatalára.
A drumkillerdobcentrum.hu weboldalról cikkeket, információkat átvenni csak a forrásra, a drumkillerdobcentrum.hu-ra és a szerzőre, Fazekas Andrásra való hivatkozással lehet, azzal a feltétellel, hogy az átvevő nem módosítja az eredeti információt (megtartja a szövegben lévő linkeket is), és egyértelműen, aktív webes linkkel hivatkozik a http://www.drumkillerdobcentrum.hu-ra, illetve az átvett blogbejegyzés vagy oldal URL-jére, ezt minden közlésnél feltüntetve, s csak a szerző írásbeli hozzájárulásban meghatározott feltételekkel, az így meghatározott módon, formában és terjedelemben.

A dobiskolában, a dobórákon kiadott tananyagok, oktatóanyagok kizárólag az adott diák részére kerültek átadásra, gyakorlás céljából. Ezen anyagoknak – vagy azok egyes részeinek – az ingyen vagy oktatás céljából történő továbbadása, illetve külső csatornákon való megosztása semmilyen formában nem megengedett.

 

KÖTBÉR A JOGELLENES FELHASZNÁLÁSÉRT: A forrás és a szerző megjelölése nélküli, hiányos megjelölésű, írásbeli szerzői hozzájárulás nélküli utánközlés, használat, átdolgozás használati, közzétételi napi díja 50.000 Ft + ÁFA másolt, felhasznált oldalanként. Már másolt oldalnak minősül, ha az átvétel a teljes oldal tartalom 30%-ánál nagyobb mértékben tartalmazza a nem engedélyezetten átvett szöveget, vagy 10%-ánál nagyobb mértékben tartalmazza a nem engedélyezetten átvett kottát.  Az átvétellel a felhasználó kifejezetten elfogadja ezen kötbér megállapodást!

Az oldalakon közzétett információk (ideértve különösen a hozzászólásokra, kérdésekre érkezett válaszokat is) tájékoztató jellegűek, ezért felhasználásuk esetén az oldal szerkesztőjét illetve üzemeltetőjét semmilyen felelősség nem terheli. A kérdező elfogadja, hogy a blogon feltett kérdés nyilvánosan jelenik meg, minden honlaplátogató számára.

A drumkillerdobcentrum.hu mint adatkezelő, a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LIII. törvény előírásait maradéktalanul betartva kezeli és tartja nyilván adatokat  (adatvédelmi nyilvántartási szám: NAIH-94519). A regisztráció során tudomásunkra jutott személyes adatok semmilyen körülmények között nem válnak – kifejezett hozzájárulás nélkül – más számára hozzáférhetővé. A drumkillerdobcentrum.hu bármikor rendelkezésre áll, hogy megadott személyes adatokkal kapcsolatosan tájékoztatást adjon. A regisztrált adatokat módosítani vagy töröltetni az hirlevel@drumkillerdobcentrum.hu e-mailcímen, vagy minden hírlevélben, annak legalján megtalálható linken lehet. Az adatmódosításra vagy törlésre vonatkozó kérést 15 munkanapon belül teljesítjük. Egyéb, személyes adatokra vonatkozó igény, kérés esetén az admin@drumkillerdobcentrum.hu e-mail címen lehet a kapcsolatot felvenni.

A weboldalon a számítógépek internet címei, az IP-címek naplózásra kerülnek, hogy rögzítsék a felhasználó látogatását. Ezeket a drumkillerdobcentrum.hu semmilyen olyan más adathoz nem köti, amely alapján személyesen azonosítható lenne a felhasználó, az adatok kizárólag statisztikai célokat szolgálnak.
Az adatokat a drumkillerdobcentrum.hu harmadik személynek nem továbbítja, adatfeldolgozót nem vesz igénybe.

Panasszal az Adatvédelmi Biztos Hivatalához lehet fordulni:
Székhely: 1051 Budapest, Nádor u. 22.
Postacím: 1387 Budapest, Pf.: 40.
Telefon: 06 1 475 7186, 475 7100
Telefax: 06 1 269 3541
E-mail: adatved@obh.hu

 

Doboktatás, dobgyakorlás:

Drumkiller Dobcentrum Bt., 1132 Budapest, Alig u. 5. Adószáma: 26232773-1-41, Cégjegyzék száma: 01 06 792976, Bejegyezve: 2018/01/25

Tárhelyszolgáltató: Castor Land Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság